slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Biệt thự vườn - Ông Võ Huy Tám, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
09

TH 11

2169 lượt xem

Biệt thự vườn - Ông Võ Huy Tám, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Biệt thự vườn - Ông Võ Huy Tám, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 295 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 09/11/2014
Thời gian thi công dàn mái: 10 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật Bản TNC - NIPPON
Nhà thầu chính: Anh Trinh - Mương Mán
Đơn vị tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

  

 

 

 


 

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top