slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở - Bùi Công Đoàn, Nam Tân, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
01

TH 07

1591 lượt xem

Nhà ở - Bùi Công Đoàn, Nam Tân, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà ở - Anh Bùi Công Đoàn, Nam Tân, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Diện tích mái: 186m2
Thời gian khởi công dàn mái:27/7/2015 
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Nhà thầu chính: Anh Hiền - Hàm Thuận Nam
Tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

 


 
 
 
 
 
 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top