slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở - Chị Trần Thị Phương Thảo, Thôn 1, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
24

TH 08

1577 lượt xem

Nhà ở - Chị Trần Thị Phương Thảo, Thôn 1, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nhà ở - Chị Trần Thị Phương Thảo, Thôn 1, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Diện tích mái: 290m2
Thời gian khởi công dàn mái: 24/08/2015 
Thời gian thi công dàn mái: 8ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
NGÓI TNC NIPPON
Nhà thầu chính:
Tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top