slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở Chị Hiền(Trương Quang An), Km27 Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
18

TH 06

1509 lượt xem

Nhà ở Chị Hiền(Trương Quang An), Km27 Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà Ở Tư Nhân - Chị Hiền(Anh Trương Quang An), Km27 Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 126 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 18/6/2015
Thời gian thi công dàn mái: 4ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật Bản TNC Nippon
Nhà thầu chính:
Đơn vị tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top