slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở - Ông Nguyễn Toàn Thắng(Bác sĩ), Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận
04

TH 11

1703 lượt xem

Nhà Ở - Ông Nguyễn Toàn Thắng(Bác sĩ), Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận

Nhà Ở Tư Nhân - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận
Diện tích mái: m2
Thời gian khởi công dàn mái: ngày 24/10/2015
Thời gian thi công dàn mái: ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ XÀ GỒ ZACS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật TNC Nippon
Nhà thầu chính: anh Dũng - Đức Linh
Cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top