slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Ngọc Tiên, Lập Nghĩa, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
07

TH 11

1543 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Ngọc Tiên, Lập Nghĩa, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Ngọc Tiên, Lập Nghĩa, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 185m2
Thời gian khởi công dàn mái: 27/11/2015
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ ZACS
Tôn giả ngói Đông Á
Nhà thầu chính: anh Hùng 30
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế công trình này: bấm vào đây
Tag:
Lên top
Top