slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở Tư Nhân - Bà Trần Thị Thu Hương, Thôn Lập Vinh, Thị Trấn Thuận Nam, HTN, Bình Thuận(Chị Ý - Anh Trung)
12

TH 11

1593 lượt xem

Nhà ở Tư Nhân - Bà Trần Thị Thu Hương, Thôn Lập Vinh, Thị Trấn Thuận Nam, HTN, Bình Thuận(Chị Ý - Anh Trung)

Nhà ở tư nhân - Bà Trần Thị Thu Hương, Lập Vinh, TT.Thuận Nam, HTN, Bình Thuận(Chị Ý - Anh Trung)
Diện tích mái: 320 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 12/11/2015
Thời gian thi công dàn mái: ..... ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngoi CPAC
Nhà thầu chính:
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG  
 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top