slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn  Văn Phi, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
08

TH 11

1581 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Văn Phi, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Văn Phi, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Diện tích mái: 337m2
Thời gian khởi công dàn mái: 26/11/2015
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ ZACS
Ngói nhật TNC Nippon
Nhà thầu chính: ANH TRINH - HÀM LIÊM
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế công trình này: bấm vào đây


Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top