slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở Tư Nhân - Bà Nguyễn Thị Nam, Lập Hòa, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
15

TH 11

1520 lượt xem

Nhà Ở Tư Nhân - Bà Nguyễn Thị Nam, Lập Hòa, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Bà Nguyễn Thị Nam, Số 30 Nguyễn Trãi, Lập Hòa, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 148m2
Thời gian khởi công dàn mái: 27/11/2015
Thời gian thi công dàn mái: 5 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Tôn Giả ngói M
àu xám lông chuột
Nhà thầu chính:
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top