slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở Tư Nhân - Ông Nguyễn Văn Ánh, E18 Nguyễn Văn Linh, Phan Thiết, Bình Thuận
08

TH 10

1645 lượt xem

Nhà Ở Tư Nhân - Ông Nguyễn Văn Ánh, E18 Nguyễn Văn Linh, Phan Thiết, Bình Thuận

Nhà Ở Tư Nhân -Ông Nguyễn Văn Ánh-E18 Nguyễn Văn Linh- Phan Thiết, Bình Thuận
Diện tích mái: 45m2
Thời gian khởi công dàn mái: 10/12/2015
Thời gian thi công dàn mái:  4 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ ZACS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Tôn Giả ngói
Nhà thầu chính: Anh Hùng
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top