slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở Tư Nhân - Ông Phạm Ngọc Minh - 49/51 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phan Thiết, Bình Thuận
12

TH 02

1510 lượt xem

Nhà Ở Tư Nhân - Ông Phạm Ngọc Minh - 49/51 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phan Thiết, Bình Thuận

Nhà Ở Tư Nhân - Ông Phạm Ngọc Minh - 49/51 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phan Thiết, Bình Thuận
Diện tích mái: 65m2
Thời gian khởi công dàn mái: 12/102/2015
Thời gian thi công dàn mái:4 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo : 2 lớp
Ngói Nhật TNC Nippn
Nhà thầu chính:
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top