slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở Tư Nhân - Anh Hồ Đức Hưng, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
29

TH 12

1673 lượt xem

Nhà Ở Tư Nhân - Anh Hồ Đức Hưng, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nhà Ở Tư Nhân - Anh Hồ Đức Hưng - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Diện tích mái: 130m2
Thời gian khởi công dàn mái: 29/12/2015
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ Xà Gồ Zacs
Tôn sóng ngói Zacs
Hệ vì kèo: 2 lớp
Nhà thầu chính: Anh Sáu
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNGTag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top