slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở Tư Nhân - Cô Thu Hằng- Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
29

TH 12

2063 lượt xem

Nhà Ở Tư Nhân - Cô Thu Hằng- Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Nhà Ở Tư Nhân - Cô Thu Hằng- Vựa thanh long Thu Hằng_Km27 - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Diện tích mái: 146m2
Thời gian khởi công dàn mái: 29/12/2015
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp 
Nâng mái
Ngói Nhật TNC_Nippon
Nhà thầu chính: Anh Hiền
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top