slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Minh Triều - Xã Tân Thuận - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
25

TH 01

1496 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Minh Triều - Xã Tân Thuận - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Minh Triều - Xã Tân Thuận - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Diện tích mái: 335m2
Thời gian khởi công dàn mái: 25/1/2016
Thời gian thi công dàn mái: ... ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Ngói  Nippon 01.7 sóng lớn 2 màu

Nhà thầu chính: ...
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


Tag:
Lên top
Top