slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Văn Thuật - thôn Lập Đức - xã Tân Lập - HTN -Bình Thuận
22

TH 04

1553 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Văn Thuật - thôn Lập Đức - xã Tân Lập - HTN -Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Văn Thuật - thôn Lập Đức - xã Tân Lập - HTN -Bình Thuận
Diện tích mái: 210m2
Thời gian khởi công dàn mái: 22/4/2016
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ XÀ GỒ ZACS
Ngói  Nippon 07 sóng nhỏ 1 màu

Nhà thầu chính: Thầu Triệu
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top