slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Văn Dũng - Lô G15 - Võ Văn Tần- Phan Thiết -Bình Thuận
01

TH 06

1586 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Văn Dũng - Lô G15 - Võ Văn Tần- Phan Thiết -Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Anh Nguyễn Văn Dũng - Lô G15 - Võ Văn Tần- Phan Thiết -Bình Thuận
Diện tích mái: 97m2
Thời gian khởi công dàn mái: 1/6/2016
Thời gian thi công dàn mái: 5 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao SAMRTRUSS ĐỒNG AZ 200
Ngói  Nhật Bản TNC - Nippon 07 sóng nhỏ 1 màu

Nhà thầu chính: Thầu Bảy
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Lên top
Top