slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Anh Châu Ngọc Tuấn - 124 - Trần Hưng Đạo - KP Nam Tân - HTN- Bình Thuận
18

TH 06

1536 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Anh Châu Ngọc Tuấn - 124 - Trần Hưng Đạo - KP Nam Tân - HTN- Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Anh Châu Ngọc Tuấn - 124 - Trần Hưng Đạo - KP Nam Tân - HTN- Bình Thuận
Diện tích mái: 120m2
Thời gian khởi công dàn mái: .../6/2016
Thời gian thi công dàn mái: ... ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ XÀ GỒ ZACS
Ngói  Nippon 10 sóng nhỏ 1 màu sóng nhỏ

Nhà thầu chính: Thầu Vũ
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNGTag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top