slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Vũ Hồng Minh  - Xã Hàm Thạnh - Hàm Thuận Nam - BT
24

TH 06

1560 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Vũ Hồng Minh - Xã Hàm Thạnh - Hàm Thuận Nam - BT

Nhà ở tư nhân - Ông Vũ Hồng Minh  - Xã Hàm Thạnh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 
Diện tích mái: 200m2
Thời gian khởi công dàn mái: 24/6/2016
Thời gian thi công dàn mái: 7 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao SMARTRUSS MÀU ĐỒNG AZ 200
Ngói  Nhật Bản TNC - Nippon 06 sóng nhỏ

Nhà thầu chính: Thầu Nguyên
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top