slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Phan Văn Thi - Phú Cường - Phú Long - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
24

TH 06

1538 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Phan Văn Thi - Phú Cường - Phú Long - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Ông Phan Văn Thi - Phú Cường- Phú Long - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Diện tích mái: 135m2
Thời gian khởi công dàn mái: 24/6/2016
Thời gian thi công dàn mái: 8 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ Xà Gồ Zacs + Hệ batten
Ngói Nhật TNC Nippon
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top