slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Phi Hổ - Thôn 2 - Xã Thuận Minh- Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận
27

TH 06

1562 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Phi Hổ - Thôn 2 - Xã Thuận Minh- Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Phi Hổ- Xã Thuận Minh- Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận
Diện tích mái: 170m2
Thời gian khởi công dàn mái: 27/6/2016
Thời gian thi công dàn mái: 6 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ XÀ GỒ ZACS
Ngói  Nippon 10 sóng nhỏ 1 màu sóng nhỏ

Nhà thầu chính: Thầu Anh Hồng Sara
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top