slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Văn Hoài Nhân - Số 46 - Trần Quý Cáp - Đức Long - Phan Thiết -BT
10

TH 06

1547 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Văn Hoài Nhân - Số 46 - Trần Quý Cáp - Đức Long - Phan Thiết -BT

Nhà ở tư nhân - Ông Nguyễn Văn Hoài Nhân- Trần Quý Cáp- Đức Long- Phan Thiết - Bình Thuận
Diện tích mái: 199m2
Thời gian khởi công dàn mái: 10/6/2016
Thời gian thi công dàn mái: 4
 ngày 
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Ngói  Nippon 10 sóng lớn 

Nhà thầu chính: ...
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top