slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Trương Quang Hy - Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
13

TH 07

1525 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Trương Quang Hy - Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Ông Trương Quang Hy - Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Diện tích mái: ...
Thời gian khởi công dàn mái: .../2016
Thời gian thi công dàn mái: ... ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao SMARTRUSS MÀU ĐỒNG AZ 200
Ngói  Nhật Bản TNC - Nippon  màu 06

Nhà thầu chính: Thầu Phúc
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNGTag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top