slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở tư nhân - Ông Lê Huy Hùng - KM23, Xã Hàm Minh, HTN, Bình Thuận
31

TH 10

1562 lượt xem

Nhà ở tư nhân - Ông Lê Huy Hùng - KM23, Xã Hàm Minh, HTN, Bình Thuận

Nhà ở tư nhân - Ông Lê Huy Hùng - KM23, Xã Hàm Minh, HTN, Bình Thuận
Diện tích mái: 210m2
Thời gian khởi công dàn mái: 31/10/2016
Thời gian thi công dàn mái: 10 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ ZACS AZ 70
Ngói lợp:
ngói nhật TNC Nippon màu 10SN
Nhà thầu chính: ANH LINH
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG


 

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top