slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Anh Dũng - Thôn 1 - Hồng Sơn - HTB - Bình Thuận
21

TH 11

1544 lượt xem

Anh Dũng - Thôn 1 - Hồng Sơn - HTB - Bình Thuận

Nhà Ở Gia Đình -  Ông: Trần Văn Dũng - Thôn 1 - Hồng Sơn - HTB
Diện tích mái: 239m2
Thời gian khởi công dàn mái: 11/2017
Thời gian thi công dàn mái: 15 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ ZACS  AZ 70
Ngói lợp: 
Ng
ói TNC Nippon màu 1.7 bảo hành 15 năm
Nhà thầu chính: THẦU TIẾNG
Đơn vị cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế: bấm vào đây 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top