slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Anh Sáu - Thôn Thạnh mỹ - Tân Thành - HTN - Bình Thuận
21

TH 11

1525 lượt xem

Anh Sáu - Thôn Thạnh mỹ - Tân Thành - HTN - Bình Thuận

Nhà Ở Gia Đình -  Ông: Nguyễn Thanh Sáu  - Thôn Thạnh mỹ - Tân Thành - HTN
Diện tích mái: 250m2
Thời gian khởi công dàn mái: 11/2017
Thời gian thi công dàn mái: 15 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ ZACS  AZ 70
Ngói lợp: 
Ng
ói TNC Nippon màu 10 bảo hành 15 năm
Nhà thầu chính: THẦU ĐỒNG
Đơn vị cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Lên top
Top