slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Chị Phi - số 08 Lê Quí Đôn - Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận
26

TH 12

1500 lượt xem

Chị Phi - số 08 Lê Quí Đôn - Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận

Nhà Ở Gia Đình  -  Ch: Phi - 08 Lê Quí Đôn - Phan Thiết - BT
Diện tích mái: 115m2
Thời gian khởi công dàn mái: 12/2017
Thời gian thi công dàn mái: 08 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ ZACS  AZ 70
Ngói lợp: 
Ng
ói Đồng Tâm màu 607
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Thiết Kế XD Không Gian Cuộc Sống
Đơn vị cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG










Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top