slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Chị Băng - Thôn Văn Lâm - HTN - Bình Thuận
04

TH 12

1621 lượt xem

Chị Băng - Thôn Văn Lâm - HTN - Bình Thuận

Nhà Ở Gia Đình  -  BàNguyễn Thị Ly Băng  - Thôn Văn Lâm - HTN - Bình Thuận
Diện tích mái: 186m2
Thời gian khởi công dàn mái: 12/2017
Thời gian thi công dàn mái: 12 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ ZACS  AZ70
Ngói lợp: 
Ng
ói Ý Mỹ màu SN03
Nhà thầu chính: THẦU TIẾN
Đơn vị cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế: bấm vào đây

 

 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top