slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Bác sĩ Lam - Hàm Mỹ - Mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Nakamura
13

TH 11

2400 lượt xem

Bác sĩ Lam - Hàm Mỹ - Mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Nakamura

BIỆT THỰ TƯ NHÂN - BÁC SỸ LAM (CHÚ CHÂU), NHÀ THỜ VINH LƯU, HÀM MỸ, HÀM THUẬN NAM , BT
Diện tích mái: 171 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 28/11/2013
Thời gian thi công dàn mái: 3 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói Nhật Bản NAKAMURA
Nhà thầu chính: anh Thiện Hàm Mỹ
Cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top