slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà phố - ông Nguyễn Văn Bính, Hàm Mỹ, HTN, Bình Thuận
13

TH 11

1593 lượt xem

Nhà phố - ông Nguyễn Văn Bính, Hàm Mỹ, HTN, Bình Thuận

NHÀ PHỐ - CHỦ ĐẦU TƯ: ANH NGUYỄN VĂN BÍNH, VINH LƯU, HÀM MỸ, HÀM THUẬN NAM, BT
Diện tích mái: 199 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 14/12/2013
Thời gian thi công dàn mái: 3 ngày
Sản phẩm: hệ thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ SMARTRUSS - lợp tôn
Hệ vì kèo 2 lớp
TÔN GIẢ NGÓI PZAC AZ100 CỦA BLUESCOPE
Nhà thầu chính: anh Thiện Hàm Mỹ
Đơn vị cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


  
 
Tag:
Lên top
Top