slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Cô Dĩ - Bắc Bình - Mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Ngói SCG
13

TH 04

2208 lượt xem

Cô Dĩ - Bắc Bình - Mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Ngói SCG

NHÀ PHỐ - CÔ BÁ THỊ DĨ, PHAN HÒA, BẮC BÌNH, HÀM THUẬN BẮC

Diện tích mái: 117 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 09/04/2014
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói THÁI SCG
Nhà thầu chính: anh Nô Chợ Lầu
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top