slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Ông Huy - Hàm Minh- Hàm Thuận nam - mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Ngói SCG
13

TH 06

1601 lượt xem

Ông Huy - Hàm Minh- Hàm Thuận nam - mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Ngói SCG

BIỆT THỰ TƯ NHÂN - ÔNG TRƯƠNG QUANG HUY, HÀM MINH, HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 174m2
Thời gian khởi công dàn mái: 04/06/2014 
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói THÁI SCG
Nhà thầu chính: anh Hiền Malâm
Cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

 

 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top