slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Bà Anh - Hàm Thuận Bắc - Mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Ngói Nippon
13

TH 08

1543 lượt xem

Bà Anh - Hàm Thuận Bắc - Mái thái - Dầm- Khung kèo Smartruss - Ngói Nippon

Nhà Ở Tư Nhân - Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Thôn 6, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Diện tích mái: 139m2
Thời gian khởi công dàn mái: ngày 12/08/2015
Thời gian thi công dàn mái: 6ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật TNC Níppon
Nhà thầu chính: anh Đen - Hàm Đức
Cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
 


 

  

 
 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top