slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Anh Linh - KM11, Hàm Kiệm - Mái thái - Dầm - Khung kèo Smartruss - Ngói SCG
13

TH 03

1697 lượt xem

Anh Linh - KM11, Hàm Kiệm - Mái thái - Dầm - Khung kèo Smartruss - Ngói SCG

BIỆT THỰ VƯỜN - ANH TRẦN ANH LINH, KM11 HÀM KIỆM, HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 173 m2
Thời gian khởi công: 12/03/2014
Thời gian thi công: 4,5 ngày                                                      
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói THÁI SCG
Nhà thầu chính: anh Hải Ma Lâm
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG


 


Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top