slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
ANH HIỀN - HÀM CHÍNH
26

TH 08

379 lượt xem

ANH HIỀN - HÀM CHÍNH

ANH HIỀN - HÀM CHÍNH Diện tích mái: 166,4 m2 Thời gian khởi công dàn mái: 05/2020 Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói Nhật Sunrise S12-9 (bảo hành màu sắc 10 năm). Nhà thầu /thiết kế : Anh Thành. Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

ANH HIỀN - HÀM CHÍNH 

Diện tích mái: 166,4 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 05/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Nhật Sunrise S12-9 (bảo hành màu sắc 10 năm).
 Nhà thầu /thiết kế : Anh Thành.
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Lên top
Top