slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
ANH Ý - HÀM MỸ
03

TH 09

516 lượt xem

ANH Ý - HÀM MỸ

ANH Ý - HÀM MỸ Diện tích mái: 212,3 m2 Thời gian khởi công dàn mái: 06/2020 Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói Nhật kamaki màu 11 (bảo hành màu sắc 10 năm). Nhà thầu /thiết kế : Anh Trực. Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

ANH Ý - HÀM M

Diện tích mái: 212,3 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 06/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Nhật kamaki màu 11 (bảo hành màu sắc 10 năm).
 Nhà thầu /thiết kế : Anh Trực.
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Lên top
Top