slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHỊ TƯ - MƯƠNG MÁN
10

TH 09

577 lượt xem

CHỊ TƯ - MƯƠNG MÁN

CHỊ TƯ - MƯƠNG MÁN Diện tích mái: 214,5m2 Thời gian khởi công dàn mái: 07/2020 Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói Nhật Sunrise S11 ( Bảo hành màu sắc 10 năm ) Nhà thầu /thiết kế : Anh Tuất. Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

CHỊ TƯ - MƯƠNG MÁN

Diện tích mái: 214,5m2
Thời gian khởi công dàn mái: 07/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Nhật Sunrise S11 (Bảo hành màu sắc 10 năm)
Nhà thầu /thiết kế : Anh Tuất .
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
 
Tag:
Lên top
Top