slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHỊ VÂN - HÀM HIỆP
10

TH 09

613 lượt xem

CHỊ VÂN - HÀM HIỆP

CHỊ VÂN - HÀM HIỆP Diện tích mái: 312 m2 Thời gian khởi công dàn mái: 08/2020 Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói Nhật Nakamura N09. Nhà thầu /thiết kế : Anh Cang. Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

CHỊ VÂN - HÀM HIỆP

Diện tích mái: 312 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 08/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12 - 14 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Nhật Nakamura N09.
Nhà thầu /thiết kế : Anh Cang.
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
 
Tag:
Lên top
Top