slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHÚ GIÁP - LAGI
01

TH 04

643 lượt xem

CHÚ GIÁP - LAGI

CHÚ GIÁP - LAGI Diện tích mái: 189,6 m2 Thời gian khởi công dàn mái: 04/2020 Thời gian thi công dàn mái: 10 - 12 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói Mỹ Xuân X1406 Nhà thầu /thiết kế : Anh Phong Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

CHÚ GIÁP - LAGI

Diện tích mái: 189,6 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 04/2020
Thời gian thi công dàn mái: 10 - 12 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Mỹ Xuân X1406
Nhà thầu /thiết kế : Anh Phong
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
 
Tag:
Lên top
Top