slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà phố: Anh Trần Anh Phương - KM11, Hàm Kiệm, HTN
13

TH 05

1594 lượt xem

Nhà phố: Anh Trần Anh Phương - KM11, Hàm Kiệm, HTN

NHÀ PHỐ - ANH TRẦN ANH PHƯƠNG, KM 11, XÃ HÀM KIỆM, HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 110 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 24/05/2013
Thời gian thi công dàn mái: 3 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói SCG
Nhà thầu chính: anh Hải Ma Lâm
Đơn vị tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

 

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top