slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở - Chị Trần Thị Kim Thoa - Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
25

TH 06

1955 lượt xem

Nhà ở - Chị Trần Thị Kim Thoa - Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nhà ở - Chị Trần Thị Kim Thoa - Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Diện tích mái: 54m2
Thời gian khởi công dàn mái: 25/06/2014
Thời gian thi công dàn mái: 3 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS - lợp tôn giả ngói phần trước
Hệ vì kèo 2 lớp
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top