slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà phố - anh Huỳnh Thành Tài, Km24, HTN, Bình Thuận
06

TH 12

1666 lượt xem

Nhà phố - anh Huỳnh Thành Tài, Km24, HTN, Bình Thuận

NHÀ PHỐ -  ANH HUỲNH THANH TÀI KM24, HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 200m2
Thời gian khởi công dàn mái:6/12/2012
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói SCG
Nhà thầu chính: anh Điệp 30
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công:nhà phân phối HÙNG HƯNG


 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top